dijous, de febrer 09, 2006

Teatre i educació en valors

Aquesta nova part del taller La dramatització com a eina didàctica l'està portant a cap Josep Lluís Gràcia, un experimentat professor en els diferents nivells educatius i en diferents matèries.

BIBLIOGRAFIA
Cómo estimular la expresión oral en clase. Recasens, Margarita.CEAC.Barcelona,1993.
Creatividad Teatral. Equipo CODA.Alhambra Longman.Madrid,1995.
Drama. Tècniques teatrals per a l’ensenyament. Vernet, Francesc i altres. La Magrana. Barcelona, 1996.
El teatre a l’escola. Sirera, Rodolf; Cubedo, Manel. Generalitat Valenciana. València, 1989.
Expresión-comunicación y lenguajes en la práctica educativa. Bassols, Mireia i altres. Recursos 46. Barcelona, 2003.
Juegos de expresión dramática. Mantovani, Alfredo; Morales, Rosa Inés. Ñaque.Ciudad Real.1999
Jugar al juego. Poulter, Christine. Ñaque. Ciudad Real, 1996.
La pedagogía puesta en escena. Laferrière, Georges. Ñaque. Ciudad Real, 1997.
Los recursos del actor en el acto didáctico. Bayón, Pilar. Ñaque.Ciudad Real, 2003.
Práctica de la expresión corporal. Aranda, Leopoldo; Motos, Tomás. Ñaque. Ciudad Real, 2001.
Prácticas de dramatización. Motos, Tomás; Tejedo, Francisco. García Verdugo. Madrid, 1996.
Taller de dramatització-teatre. Motos, Tomás; Navarro, Antoni; Palanca, Xema; Tejedo, Francisco. Bromera. Alzira, 1998.
Taller de teatro. Marcer, Àngels. Alba. Barcelona, 2004.
Teatre en l’educació. Navarro, Antoni i altres (8 autors). Bromera. Alzira, 1996.
Teatro. El arte en la enseñanza. Mascaró, Pere. Ñaque.Ciudad Real, 2001.