dijous, de juny 15, 2006

Web col·laborativa

Ahir acabàrem el curs d' "Entorns virtuals d'Ensenyament/aprenentatge per al'aula" amb Felipe Zayas i ens dedicàrema a veure alguns instruments que ens ajudaran a crear la web col·laborativa: agregadors de blocs, gestors dels teus propis blocs, i creació de wikis temàtiques.
La piràmide de la web educativa es construeix aprenent els uns dels altres. És a partir de la curiositat per les troballes dels altres professors i professores, per la voluntat de compartir recursos, i pel desig de crear comunitats d'usuaris que aconseguirem una COMUNITAT D'APRENENTATGE real que ens ajude a tots.
En les pràctiques del curs també vàrem crear un bloc en blogia didicat a l'àmbit lingüístic on reflexionar i experimentar nous recursos i encetàrem una WIKI DE POESIA a la qual us convidem a participar.