dijous, de novembre 29, 2007

De tarimes i escenaris

Hem preparat un curs pràctic per a professors i professores que volen pujar a escena perquè tenen alguna cosa a dir. Pensem que hi ha professors que no volen fer sempre la mateixa obra, el mateix monòleg, professors que els agradaria trobar una veu coral. Per això pensàrem un curs que ens servirà de base per formar el grup. Treballarem els dimarts de gener, de 16:30 a 20:30 hores amb mestres i professors de tots els nivells educatius que vullguen formar part d'aquesta recerca en innovació didàctica per preparar un grup que a partir de la creació reflexione sobre els grans problemes actuals de l'educació. T'hi apuntes!!!

Objectius:

- Formació del professor de l'assignatura optativa de Teatre.
- Creació d'un Grup de Teatre d'Investigació sobre l'aplicació de les tècniques dramàtiques en l'aula.
- Muntatge i representació d'una obra breu per a exemplificar el procés de treball.

Continguts:

- Què són les tècniques dramàtiques i com s'utilitzen en l'aula?
El Joc dramàtic
Sonoritzar textos
El cos i el text
Els objectes i l'espai dramàtic

- Tècniques de direcció teatral per a les tutories
Jocs de rol
El sistema comodí de Boal
El teatre com a art col·lectiu
El compromís pactat professor-alumne

- El taller de teatre
La teoria teatral i la seua pràctica
Metodologia de les sessions (procés directe, procés invers)

- Procés de creació de l'espectacle teatral
Investigació de la dramatúrgia
Treball dramàtic: vivència i acció física.
Treball dramàtic per analogia.

Assajos:
- Posada en escena i representació de
El viejo celoso de Cervantes i/o Quatre per quatre, setze de Francesc Tejedo i Torrent