dilluns, de març 29, 2010

Contacontes a la Fira del llibre de València

"Contar és abraçar, i no es pot abraçar a algú que no vol"

Els contacontes o narradors orals s'han convertit en els darrers temps en bons aliats per a desenvolupar activitats als centres d'animació lectora. La programació de la fira del llibre de València ja està enllestida i com cada any ens crideu al CEFIRE de Sagunt per preguntar-nos quin de tots els contadors o contadores podria ser el més adequat per a la vostra celebració de la festa del llibre o per sol·licitar-nos activitats d'animació lectora. Pacientment analitzem les vostres idees per tal que la resposta al consell que ens demaneu siga efectiva. Després d'un temps i moltes converses, amb narradors i mestres, pensem que podem traure algunes conclusions:
  • Portal d'animació lectora. Concentrar les activitats d'animació lectora en dates assenyalades no sols ser la millor metodologia perquè, com esdeve quan es fa el "dia de", l'alumnat arriba a saturar-se, perquè els contadors estan la majoria ocupats (a tothom se li ha ocorregut la mateixa idea), i en definitva perquè l'A. L. ha de ser una activitat a llarg termini i a partir dels interessos temàtics dels alumnes i no tant de la fira del llibre que en última instància té una finalitat comercial.
  • El racó dels contacontes. Triar un contacontes ha d'anar precedit d'un treball d'anàlisi en profunditat. Heu de conéixer el repertori i els recursos de cada contador per veure si s'adapten al vostre grup, a l'edat o cicle i al projecte que porteu en marxa. Afortunadament tots comencen a tenir blogs i pàgines interactives on podeu deixar-los comentaris amb els vostres alumnes i començar un "projecte de treball", tipus webquest, cacera del tresor o recerca del personatge, previ a l'arribada d'ells o elles a l'escola.
  • Contacontes del Café "El Duende". Per si no teniu prou amb les pàgines personals de cada contador vàrem crear aquest blog per tal de contribuir a la divulgació de tots ells amb recursos multimèdia i amb tota mena de referències a l'animació lectora en relació als contacontes. Per conéixer els contadors els heu de veure també fora de l'àmbit escolar o en espais on actuen segons els seus gustos i no per un encàrrec determinat.
Esperem que trobeu el camí per començar un bon diàleg amb els contadors abans de portar-los a l'escola. Penseu que cada vegada més els contadors valoren la vostra implicació (més enllà de la relació comercial) i recordeu que l'animació lectora és cosa de molts.