dimarts, d’octubre 26, 2010

PALE and blended learning

Estem definint una Plataforma Moodle per als Mòduls d'anglés per tal de posar en pràctica el concepte de "blended learning" o aprenentatge mixt que ens permetrà utilitzar les TIC com a eina per al tractament de la diversitat, dels diferents ritmes d'aprenentatge respecte a les 5 habilitats lingüístiques i el reforçament de totes les competències bàsiques.

Entreu com a invitats que el curs està obert a tothom.