A. LECTORA

L'animació lectora ha estat i és una de les nostres preocupacions en didàctica de la llengua i la literatura

Aquestes tècniques d'animació lectora pretenen aprofitar les innovacions en didàctica comunicativa i van des del desenvolupament  dels recursos de la Web 2.0, la didàctica dels museus com a forma d'incorporar la creativitat i l'art, a l'aprenentatge i els recursos de la mediació entre els col·lectius de creadors (narradors orals, músics, artistes plàstics, storytelling, performers, etc.) i l'escola.

Alguns dels projectes que hem desenvolupat fins ara són els següents:
  • Poesia de Butxaca és un portal on hem volgut deixar constància de la nostra proposta didàctica de poesia per a joves com a eina motivadora. Us invitem a entrar i compartir l'experiència.
  • Exemple d'animació lectora des de la Biblioteca de Cocentaina amb el blog "ONES DE LLIBRES". Les etiquestes ens orientes per gèneres, temes o centres d'interés. Els fragments seleccionats, comentats i enquadrats ens animen a buscar el llibre original, i l'acurada presentació gràfica desperta les nostres emocions que és la manera de passar a l'acció.
  • Vicent Andrés Estellés. Webquest sobre la Poesia i VAE.
  • Aprendre llengües és un bon vehicle per a desenvolupar metodologies d'animació lectora. A partir de la demanda de col·laboradors i docents estrangers elaboràrem aquesta mena de guia didàctica de l'espanyol per a estrangers: https://debocaaoreja.wikispaces.com/ Aquesta wiki posa el focus de la didàctica de la llengua espanyola en els aspectes socioculturals, artístics i creatius de l'aprenentatge de llengües per mitjà de tota mena de recursos multimèdia i TIC. Relacionar totes les competències bàsiques amb els recursos multimèdia que la Web 2.0 posa al nostre abast és una de les nostres línies didàctiques.
  • Continuarà...