DRAMA

El tractament de les competències bàsiques amb tècniques dramàtiques és una de les línies fortes en la didàctica de les llengües i la literatura A més, les tècniques dramàtiques inspirades per el Teatre de l'Oprimit (com t. fórum, t. de la imatge, t. periodístic, etc.) d'Augusto Boal serveixen com a eina per a la mediació i per a la resolució de conflictes a l'aula.

En col·laboració amb l'associació Avecteatre i el Postgrau de Teatre en l'Educació de la Universitat de València dirigit pel professor Tomás Motos Teruel estem investigant tota mena de possibilitats didàctiques del teatre en l'educació: matx d'improvisació, Teatre de l'Oprimit, teatre aplicat, taller de dramatització, etc.

Per últim, per tal de visibilitzar la implicació educativa dels docents amb les arts escèniques hem creat l'Escola d'espectadors a la Comunitat Valenciana.
  • http://avecteatre.wikispaces.com/
  • http://postgradoteatroenlaeducacion.wikispaces.com/
  • http://escoladespectadors.blogspot.com

NOTA: per a aquelles persones que necessiten més arguments per a entendre per què el teatre és una eina educativa, ací us posem el quadre de Dale.