WIKIS

Al llarg d'aquests anys els wikis s'han erigit en una plataforma educativa ideal perquè respon a les expectatives de la Web 2.0 per a docents que serien: xarxa social, facilitat d'accés i gestió de la informació, implementació ràpida de recursos multimèdia (vídeo, audio, PPT, pòsters digitals, podcasts, etc.), renovació constant en les propostes TIC que poden ser d'utilitat per als docents, tutorials específics, secció edu-wikispaces per a grups d'alumnes... i el que és més important, compta amb un protocol especial per a docents i una declaració de principis que renuncien a qualsevol conversió de la plataforma en una web de pagament (la gratuitat del servei bàsic està assegurada).
  1. https://iesisabeldevillenavalencia.wikispaces.com/
  2. http://avecteatre.wikispaces.com/
  3. ...NOTA: Si algú vol fer la versió subtitulada en català, aquesta és l'eina:
Wikis in Plain English - 45 Translation(s) | dotSUB