dimecres, de novembre 09, 2005

BIBLIOTECA Centre Civic. Sagunt-Port

La Biblioteca, el cor de l'escola

Per a tots aquells que vulgau investigar com dinamitzar la vostra biblioteca de centre aquest llibre editat per Rosa Sensat us indicarà el camí.

Les bibliotecàries del Centre Cívic ens passen una anàlisi sobre molt vàlid la situació de les biblioteques escolars encara que siga molt llarg (300 pàg.) val la pena sobretot les propostes de millora i les conclusions.
Recepció al Centre Cívic