dilluns, d’abril 21, 2008

I Congrés d'interacció comunicativa i ensenyament de llengües

El Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de València ha convocat el primer Congrés internacional d'interacció comunicativa i ensenyament de llengües, del 18 al 20 de setembre, en el marc de l'Escola de Magisteri. Els ponents convidats són: Neil Mercer (Universitat de Cambridge), Anna Camps (UAB), Joaquim Dolz (Universitat de Ginebra), i Dora Riestra (Universitat del Comahue, Argentina).
Compte! Que podeu enviar comunicacions. Les àrees de treball proposades, per a les quals esperen les vostres comunicacions i experiències en 800 paraules fins al 30 de maig, són les següents:  • Interacció i ensenyament de llengües.
  • La perspectiva dels gèneres discursius
  • Plurilingüisme i heteroglòssia: diversitat de llengües i diversitat en la llengua
  • Dissenys curriculars i Marc Comú de Referència Europeu per a les Llengües
  • Didàctica integrada de les llengües
  • Literacitat crítica
  • Programació per tasques, projectes i seqüències didàctiques
  • Interacció i ús educatiu de les TIC

Presentació; Àrees de treball; Dates i lloc de celebració; Petició de propostes; Calendari provisional; Convalidació per crèdits; Organització; Entitats col·laboradores; Allotjament

Com cada setmana procure informar-vos d'algun esdeveniment educatiu (congressos, tallers, pàgines, etc.) que poden ser-vos útils per a la innovació educativa. Feia temps que no es convocava un congrés de didàctica de les llengües i a més aquest ens sembla particularment interessant perquè dóna importància als aspectes culturals en l'aprenentatge de llengües, perquè focalitza la didàctica de les llengües en aspectes comunicatius i pragmàtics i perquè postula l'ús educatiu de les TIC.

Ens hi veurem!!!