dimecres, de desembre 10, 2008

Teatre escolar

Que l'aprenentatge amb tècniques dramàtiques és el que més s'acosta a l'experiència directa ha estat un dels motius pels quals en l'assessoria de l'àmbit lingüístic del CEFIRE de Sagunt organitzem des del principi tallers de dramatització-teatre.

Els que heu participat a alguns dels tallers sabeu que no es tracta de fer teatrets o de preparar obres per a representar en les dades assenyalades segons marque el calendari escolar, sinó de posar al servei del professorat una sèries d'eines dinamitzadores per millorar el disseny de les nostres classes, sempre tenint en compte que les tècniques dramàtiques són:
  1. Globlitzadores en la mesura que interrelaciones les activitats artístiques, humanístiques i comunicatives.
  2. Vivencials perquè pretenen estimular els 5 sentits.
  3. Motivadores perquè donen una dimensió única a l'aprenentatge.
  4. Col·laboratives en la mesura que el teatre és l'art del col·lectiu.
  5. Integradores de les diferents habilitats socials.