dimarts, de juny 30, 2009

El meu Entorn Personal d'Aprenentatge


"Cap eina és una solució si no se sap com utilitzar-la o es desconeixen les conseqüències que impliquen el seu ús."

Per fi puc mostrar la imatge del que seria el meu Entorn Personal d'Aprenentatge, és a dir, el sistema des del qual puc controlar el meu procés d'apenentatge i l'adquisició de la competència digital per poder desenvolupar activitats didàctiques amb el suport de la web 2.0 Aquells que vullgau iniciar-vos en l'ús de les TIC a nivell didàctic us trobareu amb la impossibilitat de conéixer, i molt menys dominar, totes aquestes eines. Per això, hem reunit ací algunes d'elles després d'anys d'experimentació i anàlisi. No oblideu que nosaltres som immigrants digitals (versus "nadius digitals") i no podem pretendre dominar totes les eines, ni molt menys canviar els nostres hàbits i maneres de pensar, sinó deixar-nos fluir en el agitat món de les eines digitals i anar aprenent-les a mesura que les anem necessitant.

En principi, les eines exposades a aquest mapa conceptual ens haurien de servir per fixar els nostres objectius d'aprenentatge, per gestionar la nostra formació tant pel que fa a l'estil, al ritme i als continguts, i per comunicar amb altres aprenents. A més, alguns aspectes bàsics dels P.L.E. serien aquests:

- Incorporació de l'aprenentatge informal.
- Comptar amb un espai on crear de manera senzilla una web personal.
- Concebre el PLE com un suport per a l'auto-aprenentatge i per a l'aprenentatge en grup.
- Espai des del qual desenvolupar la capacitació professional permanent.
- Aprendre al temps que desenvolupem habilitats tant necessàries per al futur com la motivació, l'autonomia, la relació grupal, la creativitat, etc.