diumenge, d’abril 10, 2011

PALE Francés: la relació és el missatge

"La relació més curta entre dues personas és d'hipotàlam a hipotàlam."

Aquesta setmana hem començat el PALE DE FRANCÉS amb Maria Josep Carrión tot responent a les expectatives que havíem creat amb el fet d'incorporar un altre idioma al Programa d'Aprenentatge de Llengües Estrangeres. Com ja férem amb l'italià pensem que incorporar una altra llengua diferent de l'anglés a aquest programa plurilingüe és un valor afegit.

De fet, els objectius d'aquest Mòdul 3 de Francés no són, només, l'adquisició de la competència lingüística en una llengua estrangera, sinó reflexionar sobre l'aprenentatge i ensenyament de llengües. En aquest sentit, a la primera sessió ja posàrem en pràctica algunes de les idees que donaran sentit a aquest programa com és el fet d'incidir en les interaccions flexibles entre l'alumnat i en la implicació personal dels destinataris en el seu propi aprenentatge.

Marshal Mcluhan explicava que "el mitjà era el missatge" que aplicat a l'ensenyament de llengües seria "la manera d'ensenyar és realment el que ensenyes". Ara bé, les darreres investigacions en comunicació humana van més enllà i analitzen com, el que realment és important és la interacció entre les persones aprenenent. A açò ens dedicàrem la primera sessió a interaccionar entre nosaltres, a conéixer alguns trets de la nostra personalitat i de la dels companys, i a preparar-nos per analitzar com influeixen els diferents estils cognitius en l'aprenentatge de llengües.

Una cosa va quedar clara i és que la relació més curta entre dues persones és d'hipotàlam a hipotàlam, química que en aquest cas la professora va saber activar per desenvolupar la "empatia" el desig de comunicar i interessar-se per altra cultura i per altres persones.