dilluns, d’abril 04, 2011

PALE i plurilingüisme

Com sabeu des del CEFIRE de Sagunt fa temps que convoquem els cursos PALE (Programa d'Aprenentatge de Llengües Estrangeres) com la resta de Centres de Professors de la CV i encara que la majoria són d'idioma anglés, també ofertem cursos de llengua i cultura en italià i en francés. Aquests cursos PALE focalitzen la formació en el desenvolupament de les destreses d'expressió i comunicació oral, encara que per obtenir els títols oficials segons les normatives del MCER Marc europeu comú de referència per a les llengües haureu d'anar a les EOI (informeu-vos en l'EOI de Sagunt per conéixer els detalls).


Aquesta vesprada estan convocats tots els alumnes incrits als Mòduls 1 del PALE d'anglés per fer una prova d'ubicació en el grup adequat: 1a. "Absolut beginners" els dilluns/dimecres i 1b. "False beginners" els dimarts/dijous de 17:30 a 20:00 hores. Aquesta prova tindrà lloc avui 4 d'abril a les 17:30 h. a l'IES Camp de Morvedre de Port de Sagunt. L'assistència a la prova d'ubicació és obligatòria.


Per altra banda, el dimecres 6 d'Abril comencem un Curs de llengua i cultura  "Competència comunicativa en Francés" a càrrec de Maria Josep Carrión


Els plaços d'inscripció de tots aquests PALE estan acabats i tancats, i tenen preferència les persones ja inscrites, però donada la importància d'aquesta formació plurilingüe acceptarem a tot el professorat en actiu que es presente a la prova d'ubicació fins a cobrir totes les places vacants. Recordeu que el professorat de l'àmbit lingüístic també podeu inscriure-vos.