dimecres, de juny 08, 2011

Educart il·lumina l'escola

Que l'art és un instrument educatiu de gran eficàcia pedagògica fa temps que forma part dels coneixements teòrics i dels "sabers fers" del professorat. Ara bé, el que no és tan evident és com establir un diàleg entre art i  educació que servisca per despertar la sensibilitat artística, el desig d'aprenentatge i l'hàbit del pensament creatiu en l'alumnat.

El programa EDUCARTE va nàixer per introduir aquestes premises en centres de primària amb alumnat de necessitats educatives especials. L'experiència la plantejàrem al CEIP Mestre Tarrazona del Port de Sagunt com un projecte d'innovació en el que participarien només les mestres que ho desitjaven. La implicació havia de ser total perquè es tractava d'acollir als creadors de "Teatres de la llum" com una mena d'artistes residents en el centre i voler establir un intercanvi real amb ells.

Les assessories de NEE (Paloma Silla) i de l'Àmbit lingüístic (Antoni Navarro) del CEFIRE de Sagunt ens guardàvem la tasca de mediació entre el món educatiu i l'àmbit de la creació: qüestió d'acostar llenguatges, de posar els fonaments per descobrir com l'art i l'ensenyament s'acosten en els camps de la vantguarda i el de la innovació.  L'experiència EDUCARTE-TARRAZONA ha estat fructífera i pensem que l'equip docent li ha agafat el gust a aquesta mena de projectes interdisciplinars i transversals. Esperem que siga per molt de temps! Per la nostra part continuarem fent la tasca de mediació.