divendres, d’abril 17, 2009

Xarxes socials per dinamitzar l'aula

Estem ultimant els detalls per al curs Xarxes socials per a dinamitzar l'aula de llengües i literatura, amb Adrià Benet que serà el professor, estem preparant tot el material per tal que aquelles persones que sou blogfessors o manteniu una web educativa incorporeu les tècniques de difusió de les xarxes socials. En última instància, com sempre hem comentat en aquest blog, el vertader sentit de les classes de llengua i literatura és la comunicació.

Per la nostra part, el professorat el que hem de fer és aprendre a usar tots els recursos e-learning 2.0 i els m-learning com s'analitza en aquest PPT per tal d'incorporar les estratègies de l'aprenentatge informal amb les TIC a la nostra programació d'aula. Ens servirà de molta ajuda definir el nostre PLE (Entorn Personal d'Aprenentatge) per ensenyar després al nostre alumnat a confeccionar el seu propi.

Aquesta i altres qüestions relacionades amb els itineraris formatius que hem de fer el professorat per incoporar les TIC a l'aula seran els temes del curs. Els que hi esteu inscrits ja podeu anar familiaritzant-vos amb els temes, les eines i els conceptes didàctics. Els que no assistireu a les sessions, podeu seguir els continguts en la pàgina que hem creat per al curs (malauradament no es tracta encara d'un curs virtual i per tant als no inscrits no podrem donar-vos el certificat ja que de moment només és un assaig per promoure aquesta mena de cursos on line).