dimarts, de novembre 23, 2010

Mapa de la taxonomia digital (inspirat en Bloom)


Extret del blog Unirecursos per a elearning de la UOC
M'he trobat amb aquest aclaridor mapa resum de la taxonomia de Bloom aplicada a les competències digitals mentre que preparava la pàgina del moodle de les Jornades Follow up PALE per tal de tindre una plataforma on compartir els materials CLIL que el professorat vaja generant. Pense que pot ser una bona manera de donar a conéixer altres aspectes didàctics relacionats amb el desenvolupament de les competències bàsiques.

L'especificació en color negre de les antigues competències i els nous verbs de l'entorn digital (en color blavet) és molt interessant per prendre consciència fins a quin punt les TIC ens ajuden a desenvolupar noves destreses de coneixement i per suposat d'aprenentatge de llengües. En aquest sentit pensem que el debat sobre si cal doblar les pel·lícules estaria una miqueta passat perquè amb internet ja comptem amb altres mecanismes d'accés a les versions originals.