dissabte, de febrer 01, 2014

PLE per al desenvolupament docent

Tots els que seguiu algunes de les xarxes en les que intente divulgar les eines TIC per a docents sabreu que des de fa unes setmanes hem començat un curs del Ministeri anomenat "Entornos Personales de Aprendizaje (PLE) para el desarrollo profesional docente" com podreu imaginar en aquesta mena de cursos és tant important el que aprens a les activitats plantejades com la reflexió entre col·legues. Saber com han sol·lucionat els problemes del dia dia dels docents els teus companys és molt gratificant perquè t'orienta i et permet col·laborar en una autèntica comunitat virtual d'aprenenatge.

Hem d'agrair als tècnics del Ministeri aquest proposta que ens permet donar una esbranzida al nostre PLE que fa anys intentent definir i matissar amb les noves eines que van apareguent. Esperem que en aquest curs trobem idees en els continguts i en la forma de portar-les a cap dels companys.

Els meus interessos com podreu comprobar per les entrades, etiquetes i hipervincles són els següents:
- La didàctica de les llengües en contextos multilingües. El professorat de valencià/català sovint utilitzem les tècniques de L2 en contextos castellanoparlants o quan tenim un grup-classe amb majoria d'immigrants.
- La dramatització com a metodologia didàctica ja que ens permet despertar l'interés de l'alumnat en la mesura que el teatre com la vida la seua matèria són les interrelacions humanes.
- El taller de creació literària amb eines multimèdia que responen als desitjos dels joves d'utilitzar les noves eines de "narració digital" per a contar-se.

Ací us pose el meu PLE que imagine a final del curs que estic fent on line hauré de modificar: