dilluns, de juliol 10, 2006

Declaració de Roa per la integració de les TIC en l'educació

Com ens hagués agradat participar en el 1rEncuentro de Edublogs però obligacions professionals ens ho han impedit. Amb tot, teníem la certesa de què per mitjà de les TIC al servei de la comunitat educativa, ens arribaria puntual informació sobre les conclusions. Efectivament ací les tenim en les diferents llengües de l'Estat i arreplegant el millor esperit de l'escola pública. Com sabeu els que heu participat a les activitats de l'Àmbit Lingüístic del CEFIRE de Sagunt, enguany hem donat un gran impuls a la utilització de les TIC en tots els nostres cursos (els blocs de Didàctica de la dramatització, del d'English alive, Chiodo schiaccia chiodo, Blosisbloc, el grup de google italianoperprincipianti, etc.), a més hem contribuït a dinamitzar el planeta dels blocs de primària de Sagunt que prompte veureu créixer. De moment, vaja per endavant aquesta reflexió dels companys blocfessors, reunits a Roa, mentre preparem les conclusions que des de la nostra assessoria us presentarem com a cloenda del curs 2005-06.

Declaració de Roa per la integració de les TIC en l'educació

L'efectiva incorporació a la Societat de la Informació i la Comunicació ha de ser un objectiu prioritari per a qualsevol sistema educatiu i per a qualsevol país. La institució educativa ha d’assumir la responsabilitat d’aconseguir l’alfabetització digital i l’accés de la ciutadania a les TIC. Però la integració de les TIC necessita un impuls molt més decidit per part de tota la comunitat educativa; en conseqüència, el professorat reunit en Roa realitza la següent declaració per la integració de les TIC en l’ensenyament.
1. La incorporació de les TIC facilita l’aprenentatge i la comunicació de tota la comunitat educativa, i resulta un objectiu irrenunciable.
2. És necessària una política decidida de les administracions educatives perquè les TIC formin part del currículum i s’integrin en ell amb competències definides.
Per continuar llegint o llegir en altres llengües entreu ací>>>