dimarts, d’octubre 16, 2007

Temps de mediació

Avui hem tingut una sessió formativa sobre la cultura de la mediació a càrrec de Maria Carme Boqué que ha estat molt interessant tant pels continguts com per el mestratge expositiu de la ponent. Hem estudiat a fons la figura del "mediador" i les seues estratègies d'actuació en els centres educatius. Poc a poc us aniré posant referències bibliogràfiques sobre la mediació però ara us vull comunicar una sensació (un "feeling") que és al capdavall el que queda quan fem tallers de formació. La sensació seria d'admiració front a una professional que ha sabut sense explicitar-lo la gran diversitat de tècniques que ha de dominar un docent avui en dia com serien:

  • Claredat expositiva per a la consecució dels objectius didàctics.
  • Coneixement i aplicació de dinàmiques de grups adequades a tota mena de persones i situacions.
  • Control dels ritmes temporals i de l'espai de l'aula.
  • Domini de tècniques dramàtiques (rolle playings, improvisació teatral i didàctica, domini de l'expressió oral i modulacions de la veu per fer més amé el discurs, presència escènica, performances o escènificació de les idees, etc.) per a dinamitzar l'aula.
  • Utilització de recursos retòrics de tota mena: captatio benevolentiae, seducció de l'auditori, ornatio amb tota mena de metàfores, referències a reàlies coneguts per tot l'auditori (films, anècdotes, cançons, vídeos YouTube, etc.).
  • Desenvolupament de tècniques de narració oral: contar contes, oralització de poemes, exemplificacions de narracions de vida, etc.
  • Creativitat en l'ús de tota mena de jocs psicològics i activitats interactives que feien mantenir l'interés dels destinataris.

Aquesta voldria ser la meua xicoteta contribució al "salari emocional" (concepte explicat per Maria Carme) que tant necessitem de vegades els ensenyants, i de moment al següent post us penge un dels seus PPT i aviat us penjaré els altres.