dimecres, de desembre 05, 2007

Competències digitals I

  • "Tecnologies d'aprenentatge en col·laboració: webquest, wikis i blogs"
  • "Blogs i altres eines TIC per al professorat d'idiomes"
  • "Disco ut doceam: Els blocs, una eina educativa per a les humanitats"
  • "Iniciació a la web 2.0 des d´una perspectiva educativa (I, II, III)"
  • "Programes educatius informàtics per a primària"
  • "Informàtica bàsica i tic aplicades a l’ensenyament"

Estem a punt d'acabar els cursos dela campanya de competències digitals del CEFIRE de Sagunt d'aquest primer trimestre, i podem extraure algunes conclusions que ens serviran per a les properes edicions (que prompte podreu consultar a la nostra pàgina), i serien les següents:

a. La diferència de coneixements TIC i competències digitals entre professors és tan gran que haura de ser imprescindible complir els requisits de nivell per a properes edicions (principalment demanàvem per als cursos avançats ser el/la mantenidora d'un blog o web educativa).

b. L'alta demanda d'aquesta mena de cursos ens fa pensar que finalment el professorat està assumint que la comunicació amb les TIC ja no és només un canvi tecnològic sinó una nova actitud front el coneixement i l'aprenentatge.

c. La majoria del professorat s'ha adonat que hi ha algunes destreses bàsiques que tothom hauria de començar a tenir com saber editar en internet, fer servir i integrar els multimèdies (fotos, vídeos, podcast, etc.) en qualsevol suport de la web 2.0, intervindre en foros, inscriure's a plataformes digitals, etc

Continuarà...

Agrair des d'ací als centres educatius de Sagunt -tant de primària, com de secundària- el suport que ens han donat per a realitzar els cursos i encoratjar als NOUS BLOGFESSORS a que continuen investigant per mitjà dels edublogs a millorar la seua pràctica educativa.