diumenge, de desembre 23, 2007

Progama PALE

Conscients de la necessitat i la demanda que els ciutadans puguen comprendre i emprar diverses llengües per a poder comunicar-se i moure's en un món globalitzat i en la societat del coneixement, la Llei Orgànica d'Educació (LOE) ha establert com un de les seues finalitats la capacitació per a la comunicació en la llengua oficial, en la llengua cooficial i en una o més llengües estrangeres.
A més, en el tercer principi que inspira aquesta Llei, s'adquirix un compromís decidit amb els objectius educatius plantejats per la Unió Europea per als pròxims anys, entre els quals es troba l'obertura del sistema educatiu al món exterior, la qual cosa exigeix, entre altres coses, millorar l'aprenentatge d'idiomes estrangers, augmentar la mobilitat i els intercanvis i reforçar la cooperació europea.

La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència desenvolupa des de fa temps polítiques i actuacions dirigides a aquest fi: programes bilingües PEBE, anticipació de llengües estrangeres…, sempre acompanyats dels seus corresponents plans de formació per al professorat.

El Programa de suport a l'Ensenyament i l'Aprenentatge de Llengües Estrangeres (PALE) començarà el seu camí a la Comunitat Valenciana el curs 2007-08. L'objectiu principal d'aquesta iniciativa és promoure la formació del professorat, tant en la seua competència lingüística com en la competència docent, per a l'ensenyament de les llengües estrangeres a través d'enfocaments pedagògics i didàctics adequats.


OBJECTIUS
Desenvolupar, en el marc del conveni subscrit entre el Ministeri d'Educació i Ciència i la Comunitat Valenciana, un itinerari de formació contínua per al professorat que, amb determinats requisits, impartisca llengües estrangeres en l'educació no universitària a la C.V. a fi de:

  • Revitalitzar i aprofundir els continguts i aspectes lingüístics ja adquirits.
  • Avançar en l'adquisició d'un nivell de competència lingüística superior.
  • Aplicar al propi context els coneixements adquirits, fomentant el treball cooperatiu amb altres col·legues en les mateixes o paregudes circumstàncies.
SEQÜENCIACIÓ DE L'ITINERARI:
L'itinerari i la certificació de la formació seran indivisibles, amb una duració total de 200 hores de formació que s'estendran a dos cursos escolars amb la seqüència següent:
1a Fase: curs 2007 - 2008: Curs de 75 hores per a revitalitzar continguts i aspectes lingüístics a càrrec de professors de les EOI.
2a Fase: estiu 2008: Curs de 2 setmanes d'immersió lingüística i cultural en un país la llengua materna del qual siga l'estudiada.
3a Fase: curs 2008 - 2009: Seminari de 50 hores per a consolidar el nivell de competència lingüística adquirit i aplicar allò que s'ha aprés en el context de treball i en col·laboració amb altres col·legues.

2 comentaris:

Anònim ha dit...

benvolgut Toni, m'encanta la iniciativa, serà que volen preparar-nos per donar l'Educació per a la ciutadania en anglés? Doncs van donats. Una forta abraçada i a veure si s'enrecordeu de tant en tant dels ex-alumnes del postgrau d'edicions anteriors.
Manolo Learreta

antoninavarro ha dit...

Estimat Manolo, com veus oportunitats i diversitat de cursos de formació no falten. Hi ha per tots els estils de professors. Respecte al professorat de dramatització recorda que en la pàgina de l'associació "AVECTEATRE" hem creat un wiki on podeu trobar de tot: textos, activitats, webgrafia, imatges, etc.