dijous, de maig 22, 2008

TIC i recursos multimèdia

Hem acabat el curs de TIC i recursos multimèdia per a l'àrea de llengua i literatura amb Christian Feijoo de Pez en el agua, i podem dir que la valoració ha estat molt positiva a la vista dels resultats. Ací us posem el curmetratge que hem realitzat en equip a partir del relat de Tonino Benaquista. Aquesta mena d'activitats creatives per desenvolupar continguts de l'àmbit lingüístic pensem que són molt potents didàcticament per les raons següents:

  • Desenvolupament integrat de les competències bàsiques (lingüístiques, comunicatives, artístiques, etc.)
  • Es posen en pràctica estratègies característiques dels "projectes de treball" investigació sobre un tema i adquisició de destreses concretes.
  • Aprenentatge d'hàbits de treball en equip i consecució d'objectius en col·lectiu real on cadascú assumeix una tasca concreta igualment important per a l'assoliment de resultats.