diumenge, de febrer 26, 2006

Teatre & Institut

Posted by Picasa


Una vegada més en el Taller "La dramatització com a eina didàctica", el professorat ens demana obres de teatre adequades per a joves. I jo, una vegada més, torne a repetir les mateixes respostes (fruit de molts anys d'investigació) i per això, a inventar-ne de noves:

  1. Les obres de teatre han de ser actualitzades al moment històric, contextualitzades en l'entorn sociocultural dels alumnes i adaptades als objectius de formació dels destinataris.
  2. Una obra de teatre és com una partitura musical que per ella mateixa no diu res, sinó que hem d'aprendre a llegir-la com llegiríem les notes d'una partitura, i a posar-la en pràctica (la necessitat de formació en art dramàtic es fa cada vegada més imperiosa).
  3. No és necessari que limitem la recerca d'obres a obres de teatre clàssiques, perquè per a complir la premisa núm. 1 ens serviran millor textos d'altres gèneres com la poesia o les cançons, l'adaptació d'alguna novel·la o o de còmics (més propers sempre al món dels alumnes), i per què no l'adaptació de contes o fins i tot vídeojocs.

Actualment per fortuna comptem amb eines TIC que ens permetran comunicar ràpidament tota aquesta informació i comprovar també com les obres que vaig traduir per als meus alumnes fa 10 anys continuen funcionant entre els joves d'ara.

Des d'ací un homenatge als meus alumnes del grup de Teatre Cave-Canem de l'IES Tirant lo Blanc de Torrent amb qui vaig muntar L'amor també és això que com veureu té una gran presència a la xarxa i vos pot donar informació per definir el que seria el teatre per a joves:

Antoni Navarro, traductor de teatre quebequés.