divendres, de gener 25, 2008

Llenguatge total

Amb Jesús Marco, el de "Els colors de la veu" estem treballant el que podríem anomenar llenguatge total dins del taller de competències per a l'àrea de llengües i literatura. Fa temps que el professorat que fem servir tècniques dramàtiques en el disseny de les nostres classes, recordàrem que en els nostres tallers es basen en el desenvolupament de les competències (dels "sabers fers" i del "saber ser") i això, com veureu a les sessions de Jesús, per diferents raons:
  • Al taller el que importen són els processos de treball i no hi ha més regla que l'experimentació, la seguretat de no fer-nos mal i davant del dubte front a una nova consigna fer el que bonament pugues. Amb açò aconseguirem desenvulupar la capacitat d'observació i d'escolta per tal de posar en pràctia l'autonomia i la inicitativa personal.
  • El concepte d'errada no existeix perquè es construeix a partir de l'experimentació, l'observació i el contrast.
  • L'objectiu últim és el desenvolupament de les capacitats expressives i comunicatives de les persones, així com la competència cultural i artística.