dimecres, de març 05, 2008

PALE D'ITALIÀ

El grup del PALE D'ITALIANO del CEFIRE de Sagunt hem obert una plataforma Moodle amb els de Quaderns digitals, per al recolzament i difusió de les activitats d'ensenyament-aprenentatge de llengües. Volem agrair la col·laboració, en aquestes tasques, de Josep Lluís Ruíz assessor de Ciències de la Natura del CEFIRE de Castelló que té un especial interés per les llengües i per l'ús de les TIC en els processos d'aprenentatge.
Veiem que a la llarga aquestes característiques seran alguns dels requisits imprescindibles per a professors que vulguen portar a cap projectes AICLE (veure terminologia Aprenentatge Integrat de Llengües i Continguts). Nosaltres volem començar "piano piano" adquirint les competències digitals bàsiques per mitjà d'aquestes eines TIC que ens proporciona Moodle per al recolzament on line dels objectius del curs. Algunes de les competències digitals que haurem de desenvolupar són per exemple:
  • Editor on line. Serveix per comunicar amb els nostres companys les nostres unitats didàctiques o els nostres materials i poder rebre comentaris, crítiques i propostes de millora.
  • Wiki de recursos. Editar a diverses mans, de manera que tots som coautors dels textos que editem i fomentar així el treball en equip.
  • Grup de debat on line. Els grups de debat on line per mitjà de fórums són una de les eines més potents per a la innovació educativa perquè permeten crear equips i acabar amb el tradicional aillament dels docents i fomentar la web social.
  • Consulta de l'agregador de blogs i de notícies sobre la cultura italiana. Aquesta eina perment per mitjà dels RSS o sistemes de sindicació ràpida que les notícies que ens interessen arriben de manera ràpida al nostre ordinador, consultar-la de manera eficaç i aprofitar-la en el disseny de les nostres classes.

Per altra banda, hem de tenir en compte que el funcionament de la Plataforma Moodle ajuda a aconseguir alguns dels objectius del curs PALE d'ITALIÀ com són:

  1. Desenvolupar una pedagogia constructivista social (col·laboració, activitats, reflexió, crítica, etc.) que ens servirà a més per complementar l'aprenentatge presencial.
  2. El mòdul de tasques ens permet incidir en el desenvolupament de les competències específiques que han de fomentar cadascun dels alumnes.
  3. Els mòduls de qüestionaris i enquestes facilita l'ensenyament individualitzat en funció dels diferents ritmes d'aprenentatge.

Hem decidit deixar en obert l'accés al moodel del PALE D'ITALIÀ perquè tothom que vulga aprofitar per aprendre els fonaments d'aquesta rica cultura italiana ho puga fer i a més perquè altres docents puguen preparar-se per participar en futurs projectes multilingües clil.

3 comentaris:

Anònim ha dit...

Mi piace tantissimo potere imparare tante cose in tutto questo affascinante mondo dei computer, delle lingue, della comunicazione e dell'educazione.
Siamo fortunati di avere un gruppo di lavoro così bravo.
Grazie per condividere e contagiare il vostro entusiasmo e per fare facile, facile quello che sembra inaccessibile.

antoninavarro ha dit...

Grazie a te (persona anonima),
pure io penso che abbiamo un bel gruppo di lavoro. Poso dire che ne sono fiero del lavoro realizato fra tutti (EOI Sagunt, CEFIRE, etc.). Adesso speriamo che i risorsi che saranno creati da voi siano d'utilità per altri professori.

Pilar ha dit...

Non so perché non esce il mio nome, credo avere fatto il commento come sempre dal mio conto google, ma questi sono i misteri che non riesco ancora a capire.
Un carino saluto a tutti
Pilar P