dimarts, de gener 29, 2008

Programa Aprenentatge de Llengües Estrangeres

Hem de felicitar-nos per la bona acollida que han tingut els cursos PALE en el nostre CEFIRE ja que contribuirà a desenvolupar les competències en comunicació lingüística. Ara bé, donada la gran demanda hem de començar un procés de selecció que esperem siga el més ràpid, clar i transparent possible. Per a la qual cosa us preguem que seguiu les indicacions següents:

  • Llegiu-vos detingudament els requisits i considereu que el llistat publicat és aproximat ja que hem de comprovar la veracitat dels mèrits i posar-los per ordre.
  • Si compliu els requisits entreu a la pàgina dels cursos de l'àmbit lingüístic i confirmeu assistència. Requisit imprescindible per ser admessos al curs.
  • Assistir a l'apertura dels cursos els propers 4 i 5 de febrer al CEFIRE de Sagunt amb els certificats pertinets.
  • A la 1ra sessió haurem de corroborar el nivell lingüístic dels participants i ajustar els grups.
  • Fixeu-vos abans de confirmar que el curs té 3 fases obligatòries (no hi haurà certificat per separat, i per passar d'una a altra fase haureu de passar una prova) i que a la 3ra fase haureu d'elaborar unitats didàctiques de la vostra àrea en la llengua estrangera.

1. Professorat especialista de Primària que imparteix l'àrea de Llengua estrangera en la dita etapa. Tindran prioritat aquells professors que hagueren cursat els seus estudis amb plans anteriors a 1997 i no hagen participat en cap formació específica de 100 hores en els últims cinc anys.
2. Professorat especialista en Educació Infantil que imparteix docència en esta etapa i participa en la implantació primerenca de l'Ensenyament de la llengua estrangera i/o Programes d'Educació Bilingüe.
3.Professorat d'Educació Primària i Secundària no especialista que participa Programes d'Educació Bilingüe d'Educació Primària i plurilingüe en centres d'educació secundària o en programes europeus.

Els sol•licitants hauran de reunir els requisits següents:
1. Professorat especialista en llengua estrangera i estar impartint els nivells al•ludits en els punts anterior.
2. Professorat de DNL (Disciplina no Lingüística) participant en els PEBE (Programes d'Educació Bilingüe i Plurilingüe)
3. Professorat dels centres docents sostinguts amb fons públics dels nivells no universitaris d'Ensenyament.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Hola Toni, sóc Ada, hem parlat per telèfon vàries vegades sobre els cursos PALE. Només dir-te que moltes gràcies per la informació i que he renunciat, però "volveré", jaja, espere poder participar el curs que vé.
Salut!